In Memoriam – Robert Karl Oskar ”Zero” Broberg – 1940-2015


När jag för en tid sedan skrev om mina språkliga förebilder nämnde jag faktiskt inte Robert Broberg alls. Min tanke vid tillfället handlade inte om att ignorera denna ordekvilibrists betydelse, varken för mig eller för den skara av människor som han alldeles säkert har inspirerat ed sina texter genom åren. Jag vet att jag är ett stort tack skyldig honom. Utan han underfundigheter hade jag inte varit där jag är idag!

Jag vet inte riktigt när jag upptäckte honom. Det är inget jag kan sätta fingret direkt på men genom åren har jag införskaffat en del skivor med honom. Ofta är det någon form av samlingsskivor med klassikerna på, ibland i andra versioner än vad man är mest van vid. Jag inser nu att jag aldrig kommer att göra mig av med de kassettband (original) som ligger i förrådet och att den engelskspråkiga skiva jag äger inte kommer att lämna hemmet, även om den suger. Den engelskspråkiga karriären var inte den mest lyckade. Liksom andra som har försökt sig på engelska blev det inte lika fabulöst som de svenska ordsnickerierna.Roberts arv kommer att leva kvar. Det är jag fullt övertygad om. Och även om jag inte kommer att få några egna barnbarn kommer jag att göra allt för att kommande generationer ska förstå detta språkgeni som faktiskt inte alltid hade som ambition att vara rolig. Det finns många exempel på djupare innebörd i hans texter också. Det är nog inte dem man kommer att minnas men kom ihåg att de finns där. Robert Broberg var inte bara en spelevink. Han hade något att säga oss också! Robert, Jag saknar dig redan!


Robert Broberg blev 75 år. Vila i frid!