Om Bloggen/About this Blog


In English below

Jag som driver den här bloggen heter Tommy Söderberg och är en autodidakt recensent. Jag har förstås som alla andra personliga preferenser när den gäller vad jag tycker bäst om och intresserar mig mest för men det kommer ingalunda att nischas på den här bloggen. Alla genrer är lika mycket värda och det som kommer att hamna här är helt enkelt intressant av en eller annan anledning. Det mesta kommer jag att skriva själv men jag utesluter inte gästskribenter eller liknande.

Bloggens primära språk kommer att vara svenska, men text på engelska kommer också att förekomma. Framförallt gäller detta inlägg/recensioner där känns behövligt. Tumregeln är att om sponsorer och samarbetspartners inte kan läsa svenska kommer engelska att användas.

Är du Musiker? Har du plattor du vill ha recenserade? Tveka inte utan hör av dig till oss. Vi lovar att skriva om allting som kommer in, att skriva positivt om det är däremot inget vi lovar men hittills har vi varit ganska nyanserade i våra analyser. Alla genrer är av intresse. Hör av dig till tommy@fanatiskfilm.se så fixar vi detaljerna!

---

My name is Tommy Söderberg and I’m an autodidact writer and reviewer. I have, as all people, my personal preferences of what I like the most of course but here there will be no selections of certain types of movies. All genres are equally worth and if we write about it it’s interesting in one way or another. I will write most of the stuff myself but I won’t exclude guest writers and so forth.

The primary language will be Swedish but there will also be text in English. Especially when it comes to posts/review where it feel adequate. The rule of thumb is if sponsors and partners cannot understand Swedish we will use English. Common sence really, we want you to understand what we write about you movies!

So if you’re a musician or work for a record company and have records etc you want to see reviewed here? Mail us! We promise to write about everything we get but we cannot promise a positive review of course. But we generally have a pretty balanced view in our reviews anyway. All genres are of interest! Send a mail to tommy@fanatiskfilm.se and we’ll work out the details!